Lövvivel

En liten skalbagge som heter Lövvivel föddes genom akvarellpenslarna.
Vanligtvis träffar man på dessa skalbaggar på våren och försommaren. Man hittar dem på lövträd och buskar där de gnager med sina snyten på knopparna och bladen. Larverna är jordlevande och livnär sig på rötter. (Wikipedia).

Just denna lövvivel har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.

Kardinalbagge

En kardinalbagge som föddes i penseltagen. Just denna kardinalbagge har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.

Kardinalbaggarnas kropp är 3 till 20 millimeter lång, avplattade, långsträckt och vid baksidan bred. De har små hår på kroppen. Dessa skalbaggar lever i lövskog eller vid skogskanter. De vistas ofta på blommor eller dött trä. Vuxna individer livnär sig främst av söta vätskor från bladlöss eller träden men de äter inte särskilt mycket. Larverna lever under trädens bark i gångsystem som de antingen skapar själv eller övertar av andra larver. Kardinalbaggarnas larver anses som nyttiga då de även äter larver av barkborrar. (Wikipedia).

Näsduksträd – haiku

Det är en konst att skriva kort! De som känner mig vet det i allra högsta grad, trots att jag mellan åren 2007-2010 försökte mig på att skriva japansk dikt; haiku.
Detta alster är en utav målningarna från utställningen ”Kaitlabb” 2010. (Betyder vänsterhänt på gutamål – vilket jag är!).
Inspirationen kommer från botaniska trädgården i Visby då näsduksträdet blommade och känslor svallade.

Teknik: akvarell med håligt plastraster.

Barnbok – Emeli & draken

Det finns en inläsning av Emma Tranströmer, samt visor för varje kapitel komponerade av författaren. E-boken med inläsning går att inhandlas här på iTunes och visorna kan du lyssna kostnadsfritt på Spotify.

Boken är tryckt hos: Print in Baltic JSC
www.printinbaltic.lt