Kardinalbagge

En kardinalbagge som föddes i penseltagen. Just denna kardinalbagge har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.

Kardinalbaggarnas kropp är 3 till 20 millimeter lång, avplattade, långsträckt och vid baksidan bred. De har små hår på kroppen. Dessa skalbaggar lever i lövskog eller vid skogskanter. De vistas ofta på blommor eller dött trä. Vuxna individer livnär sig främst av söta vätskor från bladlöss eller träden men de äter inte särskilt mycket. Larverna lever under trädens bark i gångsystem som de antingen skapar själv eller övertar av andra larver. Kardinalbaggarnas larver anses som nyttiga då de även äter larver av barkborrar. (Wikipedia).

Näsduksträd – haiku

Det är en konst att skriva kort! De som känner mig vet det i allra högsta grad, trots att jag mellan åren 2007-2010 försökte mig på att skriva japansk dikt; haiku.
Detta alster är en utav målningarna från utställningen ”Kaitlabb” 2010. (Betyder vänsterhänt på gutamål – vilket jag är!).
Inspirationen kommer från botaniska trädgården i Visby då näsduksträdet blommade och känslor svallade.

Teknik: akvarell med håligt plastraster.