Harkrank

Harkrank illustrerad med blyerts och akvarell.

Harkrankar är en överfamilj inom underordningen myggor. En harkrank ser lång och gänglig ut, med mycket långa ben och en lång slank kropp. Vingarna hos merparten arter hålls ofta utfällda vid vila så att de stora svängkolvarna syns tydligt. Till skillnad från stickmyggorna är harkrankarna svaga och dåliga flygare med en tendens att vackla i oförutsägbara mönster under flykt. De är lätta att fånga, men det är lätt hänt att skada deras ömtåliga ben av misstag, även om man inte direkt rör vid dem. (Wikipedia).

Just denna harkrank har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort. Jag har illustrerat ytterligare två tavlor med en harkrank för privat beställning.

Lövvivel

En liten skalbagge som heter Lövvivel föddes genom akvarellpenslarna.
Vanligtvis träffar man på dessa skalbaggar på våren och försommaren. Man hittar dem på lövträd och buskar där de gnager med sina snyten på knopparna och bladen. Larverna är jordlevande och livnär sig på rötter. (Wikipedia).

Just denna lövvivel har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.

Kardinalbagge

En kardinalbagge som föddes i penseltagen. Just denna kardinalbagge har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.

Kardinalbaggarnas kropp är 3 till 20 millimeter lång, avplattade, långsträckt och vid baksidan bred. De har små hår på kroppen. Dessa skalbaggar lever i lövskog eller vid skogskanter. De vistas ofta på blommor eller dött trä. Vuxna individer livnär sig främst av söta vätskor från bladlöss eller träden men de äter inte särskilt mycket. Larverna lever under trädens bark i gångsystem som de antingen skapar själv eller övertar av andra larver. Kardinalbaggarnas larver anses som nyttiga då de även äter larver av barkborrar. (Wikipedia).

Barnbok – Emeli & draken

Det finns en inläsning av Emma Tranströmer, samt visor för varje kapitel komponerade av författaren. E-boken med inläsning går att inhandlas här på iTunes och visorna kan du lyssna kostnadsfritt på Spotify.

Boken är tryckt hos: Print in Baltic JSC
www.printinbaltic.lt