Lövvivel

En liten skalbagge som heter Lövvivel föddes genom akvarellpenslarna.
Vanligtvis träffar man på dessa skalbaggar på våren och försommaren. Man hittar dem på lövträd och buskar där de gnager med sina snyten på knopparna och bladen. Larverna är jordlevande och livnär sig på rötter. (Wikipedia).

Just denna lövvivel har blivit en tavla och omslag för handsydda vykort.